Recensies en reacties

Dag Hans (Scholing),

Het heeft weer eens veel langer geduurd dan de bedoeling was, maar ik wil toch heel graag nog even terugkomen aan mijn concertbezoek aan Ein Deutsches Requiem met jou en het Luna Kamerkoor o.l.v. Wolfgang Lange.  Sinds Muziekhandel Bergmann (helaas) ophield te bestaan en ik dus bedrijfsleider af ben , was dit een van de eerste concerten die ik sindsdien heb bijgewoond  -mijn hoofd stond merkwaardig genoeg even niet naar muziek..-    ; en ik heb echt genòten! Het was een bijzondere avond, het koor heeft mij zeer verrast en de uitvoering mij bij vlagen ontroerd. Werkelijk erg goed voor een (amateur!)koor. Het is haast niet te geloven dat je met een amateurkoor een dergelijk hoog niveau kunt bereiken. Prachtig van klank en opbouw. Een extra compliment voor de sopranen vind ik op zijn plaats (want die hebben het zò zwaar in dit stuk) Maar:  daar was dus weinig van te merken. Ik ken veel cd-opnamen van Ein Deutsches Requiem ,en er zijn beslist een aantal waarin het koor zeker niet het niveau van het Luna kamerkoor op 20 februari jl. halen! Maar : ook de solisten hebben bijgedragen aan de bijzondere belevenis. Al moet ik zeggen dat jij me meer wist te roeren dan Martha Bosch, die in mijn beleving wat ` onderkoeld`was. Maar dat is zo persoonlijk, wie ben ik tenslotte. Het pianoduo was wellicht niet helemaal in topvorm, dat was een klein beetje jammer vond ik.
Groot compliment ook voor Wolfgang Lange dat hij een uitvoering op zulk hoog niveau heeft weten te brengen. Laat svp maar weten wanneer je weer wat met hem en-of het koor doet: ik zal als het enigszins kan graag komen luisteren!
 
Hartelijke groeten!

Peter (Vijfvinkel)


Luna Kamerkoor 22 september 2013

In de St. Josephkerk in Utrecht presenteerde het Luna Kamerkoor zich voor de derde keer met het programma van 2013. Voor een koor dat als projectkoor moet werken met een korte repetitieperiode is het prettig om een aantal keren kort na elkaar op te treden: het repertoire begint zich dan te ‘zetten’. Daar komt nog bij dat de Josephkerk een goede akoestiek heeft voor koorzang, zonder grote nagalm die de klank vertroebelt. Mogelijk draagt de houten bekleding van de wanden daaraan bij. De dirigent koos ervoor om de zangers dicht bij het publiek te plaatsen, niet in de altaarruimte maar in het schip.

Het concert was samengesteld uit een aantal juweeltjes van vooral hedendaagse koormuziek. Van Benjamin Britten klonk de Hymn to the Virgin en de Hymn to St. Cecilia. Daarmee werd meteen de sfeer van het concert gezet. Het koor durft uitersten in de dynamiek op te zoeken: van krachtig volume tot heel tedere, zachte passages. Dat laatste kwam ook prachtig uit in het ‘O magnum mysterium’ van Morten Lauridsen. Aan het eind van het concert mochten we het nog een keer horen als toegift.

Er waren nog meer mooie stemmen te bewonderen, omdat er verschillende kleine solo’s voor kwamen die door koorleden werden gedaan. Dat ging met een grote vanzelfsprekendheid. Als toehoorder keek je rond wie er stond te zingen. Wolfgang Lange wist de concentratie van het koor goed vast te houden en je kon zien dat hij ook zelf genoot van wat tot klinken werd gebracht. Een extra vermelding verdient het programmaboekje met de teksten, vertalingen en toelichtingen. Je kunt daar zelfs al het programma voor 2014 en 2015 in vinden!

Gerard Broekhuijsen

chanting_500breed