Lukaspassion

Ik ben pleitbezorger van de composities van Johann Heinrich Rolle. Naast de lawine van de jaarlijkse Bach Passionen (zonder deze te kort te willen doen) zou het in “Nederland Passieland” een meer dan goede aanwinst zijn om een volwaardig passieverhaal in een totaal andere beleving mee te mogen maken. Net als de Matthäuspassion die in 1748 voor het eerst uitgevoerd is en na 1752 geen of nauwelijks meer uitvoering(en) gekend heeft, is de Lukaspassion een totaal onbekend meesterwerk. Het Luna Kamerkoor en het Helios Ensemble voerden de Matthäuspassion in 2017 als eerste ensemble sinds 1752 live uit. Hiervan bestaat een schitterende CD opgenomen door de Kölner Akademie. Van de Lukaspassion bestaan (nog) geen opnames en wederom zal het Luna Kamerkoor en het Helios Ensemble dit werk met de meest grote waarschijnlijkheid voor het eerst sinds 1747 uitvoeren!


Klik hier voor meer informatie
over de locaties en de tijden.

Het koor

Het Luna Kamerkoor is opgericht in 2012 en is een projectkoor voor vergevorderde amateurzangers uit heel Nederland. De repetitieperiode is zeer kort, veelal zijn het niet meer dan 5 á 6 zaterdagen. Het streven is dat twee keer per jaar binnen één project het programma drie keer wordt uitgevoerd. De repertoirekeuze richt zich voornamelijk op muziek vanaf de 19e eeuw. Er zijn inmiddels dertien projecten uitgevoerd. Meer hierover kunt u lezen op de pagina 'vorige projecten'.

Financieel ondersteunen

Bent u fan van dit koor dan kunt u dit kamerkoor ook financieel ondersteunen door uw bijdrage te storten op de rekening van
Stichting Harmonia Mundi t.a.v. Luna Kamerkoor
NL65 INGB 0007 6574 85
Bij voorbaat mijn hartelijke dank,
Wolfgang Lange, initiator en dirigent.

ANBI-cultuurstatus

Stichting Harmonia Mundi heeft een ANBI-cultuurstatus. (nummer in het belastingregister: 800474235).
Een ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.

Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.
De projecten die de stichting realiseert voldoen aan deze voorwaarde.

Oproep

Het Luna Kamerkoor heeft veel plannen. Maar er moet ook veel (voor)werk gedaan worden. Wie mee wil werken aan de organisatie wat betreft concerten / administratie / pr / fondsenwerving en alles wat nog meer te doen valt: meld je bij Wolfgang via het contactformulier.