Vespers van Rachmaninov

Op 20, 21 en 22 september 2019 zal Luna Kamerkoor, onder leiding van Wolfgang Lange, de indrukwekkende Vespers van Sergej Rachmaninov uitvoeren. Kaarten voor deze concerten kunt u hier bestellen.

Voorafgaand aan deze concertserie vindt op 14 september 2019 van 14.00-15.00 uur (Open Monumentendag) in de Barbarakerk in Nieuwegein een openbare generale repetitie plaats, waarin het hele werk wordt uitgevoerd. Deze uitvoering is gratis toegankelijk. Na afloop vindt een collecte plaats ten gunste van de restauratie van de kerkklokken van de Barbarakerk.

Het koor

Het Luna Kamerkoor is opgericht in 2012 en is een projectkoor voor vergevorderde amateurzangers uit heel Nederland. De repetitieperiode is zeer kort, veelal zijn het niet meer dan 5 á 6 zaterdagen. Het streven is dat twee keer per jaar binnen één project het programma drie keer wordt uitgevoerd. De repertoirekeuze richt zich voornamelijk op muziek vanaf de 19e eeuw. Er zijn inmiddels veertien projecten uitgevoerd. Meer hierover kunt u lezen op de pagina 'vorige projecten'.

Financieel ondersteunen

Bent u fan van dit koor dan kunt u dit kamerkoor ook financieel ondersteunen door uw bijdrage te storten op de rekening van
Stichting Harmonia Mundi t.a.v. Luna Kamerkoor
NL65 INGB 0007 6574 85
Bij voorbaat mijn hartelijke dank,
Wolfgang Lange, initiator en dirigent.

ANBI-cultuurstatus

Stichting Harmonia Mundi heeft een ANBI-cultuurstatus. (nummer in het belastingregister: 800474235).
Een ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.

Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.
De projecten die de stichting realiseert voldoen aan deze voorwaarde.

Oproep

Het Luna Kamerkoor heeft veel plannen. Maar er moet ook veel (voor)werk gedaan worden. Wie mee wil werken aan de organisatie wat betreft concerten / administratie / pr / fondsenwerving en alles wat nog meer te doen valt: meld je bij Wolfgang via het contactformulier.