Ars Moriendi, een toelichting op het programma

De term Ars Moriendi, de kunst van het sterven, heeft zich aan mij opgedrongen in de cantates van Johann Sebastian Bach. Hij confronteerde mij met een hoeveelheid  teksten over de dood die gebruikt werden in de meest mooie composities. De dood is in de ogen van Bach namelijk niet afstotelijk maar uitnodigend, ja, zelfs gewenst. De verwoording van het doodsverlangen in de werken van Bach stuit ons nu, als "moderne mens", tegen de borst. Het gaat in de teksten, zo ook in de werken uit het programma Ars Moriendi, uitgevoerd door het Luna Kamerkoor, niet om een doodsverlangen, maar om een beter leven dat enkel door de dood bereikt kan worden. Een groot gedeelte van de moderne mens in West-Europa leeft in een overweldigende luxe die ons zelfs in staat stelt de dood uit te stellen of zelf te beslissen over het tijdstip van de dood. Het sterven was in de tijd van Bach een bittere realiteit, veel zichtbaarder en gruwelijker dan wij dat vandaag de dag meemaken. We zien en lezen dat terug in de teksten en beelden over de dood uit de 15e en 16e eeuw. Troostreden en troostgebeden werden zeer vaak gebruikt wanneer een kind gestorven was. Maar ook de christelijke context bepaalde hoe gedacht werd over de dood. Wilde men het eeuwige leven, dan was het noodzakelijk om de morele uitdaging van het sterven succesvol te doorstaan. De mens is voorbestemd om te sterven. Dan komt het oordeel : we eindigen in verdoemenis of in zaligheid. Het Gerecht oordeelt naar de wandel, naar de houding die de mens jegens God heeft aangenomen.  De oefening, hoe het je eigen maken, dat gedrag, om deze rechte wandel te bereiken is Ars Moriendi. De kunst van het sterven begint met de kunst van het leven.

Wolfgang Lange, nov. 2019

Ars Moriendi, een plus op het programma

Lies Wiersema geeft drie kwartier voorafgaand aan het concert een lezing over het thema Ars Moriendi. Lezing en concert zijn onafhankelijk van elkaar te bezoeken. Toegang tot de lezing is gratis.
7  febr Elst, Grote Kerk, vanaf 19.30 uur
8 febr Kampen, De Burgwal, vanaf 19.30 uur
9 febr Utrecht, St. Willibrordkerk, vanaf 14.15 uur

Na de pauze in het concert zal Martien Versteegh haar boek getiteld Uit het leven gegrepen kort toelichten. Na het concert is haar boek te koop en zal zij signeren.

Het koor

Het Luna Kamerkoor is opgericht in 2012 en is een projectkoor voor vergevorderde amateurzangers uit heel Nederland. De repetitieperiode is zeer kort, veelal zijn het niet meer dan 5 á 6 zaterdagen. Het streven is dat twee keer per jaar binnen één project het programma drie keer wordt uitgevoerd. De repertoirekeuze richt zich voornamelijk op muziek vanaf de 19e eeuw. Er zijn inmiddels zestien projecten uitgevoerd. Meer hierover kunt u lezen op de pagina 'vorige projecten'. Het koor repeteert in Utrecht.

Financieel ondersteunen

Bent u fan van dit koor dan kunt u dit kamerkoor ook financieel ondersteunen door uw bijdrage te storten op de rekening van
Stichting Harmonia Mundi t.a.v. Luna Kamerkoor
NL65 INGB 0007 6574 85
Bij voorbaat mijn hartelijke dank,
Wolfgang Lange, initiator en dirigent.

ANBI-cultuurstatus

Stichting Harmonia Mundi heeft een ANBI-cultuurstatus. (nummer in het belastingregister: 800474235).
Een ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.

Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.
De projecten die de stichting realiseert voldoen aan deze voorwaarde.

Oproep

Het Luna Kamerkoor heeft veel plannen. Maar er moet ook veel (voor)werk gedaan worden. Wie mee wil werken aan de organisatie wat betreft concerten / administratie / pr / fondsenwerving en alles wat nog meer te doen valt: meld je bij Wolfgang via het contactformulier.